Analytic
Hotline: 08887 08817

Khơi thông để nguồn vốn tư nhân ‘chảy vào’ vận tải thủy

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cho rằng, để lĩnh vực vận tải thủy phát triển, phải thay đổi tư duy, bỏ những đề xuất lạc hậu, cũ kỹ như bố trí tiền để duy tu, nạo vét, đầu tư để tập trung đưa ra những giải pháp, khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực này.