Analytic
Hotline: 08887 08817

CEO Hàng Vay Chi: Chọn ngành vốn lớn để loại đối thủ

Năm 1996, Công ty Cổ phần Việt Hương do ông Hàng Vay Chi làm Chủ tịch HĐQT là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tham gia vào lĩnh vực khu công nghiệp.

GS. Đặng Hùng Võ: 'Các đại gia Việt Nam 80% là từ đất mà lớn lên'

Đất đai là câu chuyện bất bình đẳng trong thị trường hiện nay. Kinh doanh đàng hoàng chỉ lãi 2 - 4%, trong khi chi phí không chính thức lên đến 10%, vậy sao mọi việc vẫn ngon lành, GS. Đặng Hùng Võ đặt câu hỏi tại Diễn đàn Doanh nghiệp 2017.

Xóa bỏ giấy phép con: 'Rà soát chỗ này những chỗ khác lại phình ra'

Theo ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, việc xóa bỏ các giấy phép con vẫn không đạt vì các cán bộ cấp cơ sở vẫn không chịu chuyển mình.