Analytic
Hotline: 08887 08817

Hóa đơn điện tử: Tiện lợi, nhưng doanh nghiệp vẫn thờ ơ

Hóa đơn điện tử là xu hướng tất yếu mà các doanh nghiệp buộc phải thực hiện trong tương lai. Tuy nhiên, với nhận thức và những hạn chế trong cơ sở hạ tầng của cả nhà nước lẫn doanh nghiệp, thì ngày mà hóa đơn điện tử trở nên phổ cập còn rất xa.

Tiết kiệm 3000 tỷ đồng mỗi năm, vì sao doanh nghiệp vẫn "ngoảnh mặt" với hóa đơn điện tử?

Theo các chuyên gia, có nhiều lý do cả chủ quan lẫn khách quan khiến hàng trăm nghìn doanh nghiệp vẫn không mặn mà với sử dụng hóa đơn điện tử.