Analytic
Hotline: 08887 08817

Một chiếc điều khiển chỉ nặng 1,2kg bắt làm thủ tục 8 lần tại hai bộ

Một ví dụ điển hình của thực trạng chồng chéo trong quản lý, kiểm tra chuyên ngành vừa được Bộ Kế hoạch và đầu tư nêu ra trong báo cáo thực hiện Nghị quyết 19.

Doanh nghiệp kêu ‘chi phí khủng khiếp’ vì thủ tục nhập khẩu

Các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi phản ánh việc mất hàng triệu ngày công cùng chi phí “khủng khiếp” tại cảng Hải Phòng do thủ tục kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.