Analytic
Hotline: 08887 08817

Blockchain – Bong bóng hay cuộc cách mạng?

Blockchain sẽ thay đổi thế giới, như internet từng làm, nhưng nó cần thời gian phát triển và trưởng thành mới có thể làm được điều đó.

ICO thoái trào, Umbala Network vẫn giữ kế hoạch gọi vốn qua tiền ảo

Nhà sáng lập Umbala từng gây tiếng vang khi gọi vốn thành công khoảng 6 tỷ đồng trong chương trình Shark Tank Việt Nam.