Analytic
Hotline: 08887 08817

Hùng Vương bán Công ty thức ăn chăn nuôi Việt Thắng cho VinEco

VinEco đã nắm giữ 24% cổ phần của Việt Thắng và có thể mua đến 60% cổ phần mà không phải chào mua công khai.

Vì sao Hùng Vương liên tục bán tài sản?

Từng được mệnh danh là vua thủy sản, nhưng gần đây Công ty Cổ phần Hùng Vương phải bán tài sản liên tục để thoát nợ vay và giảm lỗ.