Analytic
Hotline: 08887 08817

Đầu tư bùng nổ, nguồn cung căn hộ khách sạn Nha Trang vượt Đà Nẵng

Bất động sản - 16:57, 18/10/2017

Nha Trang và Đà Nẵng là hai thị trường dẫn đầu cả nước về nguồn cung căn hộ khách sạn.