Analytic
Hotline: 08887 08817

Từ 1/6: Giá bán điện mặt trời là 9,35 cents/kWh

Giá bán điện mặt trời được áp dụng tại Việt Nam từ ngày 1/6/2017 tới là 9,35 cents/KWh,

Gỡ các nút thắt mở đường cho điện gió

Giá bán thấp, thiếu vốn ưu đãi và thiếu các giải pháp kỹ thuật công nghệ khiến điện gió ở Việt Nam phát triển ì ạch trong khi tiềm năng thì rất lớn

Chiến lược biển: Khẳng định chủ quyền thực tế và năng lực chinh phục

Việt Nam không thể khai thác biển tốt nếu không khẳng định được sự hiện diện của mình trên đại dương với tư cách là một thực lực, một cường quốc biển. Mọi lời tuyên bố về chủ quyền chỉ mang lại lợi ích thực tế cho quốc gia khi nó gắn liền với thực lực và thông qua sự hiện diện sức mạnh quốc gia tại vùng có chủ quyền.

Phát triển kinh tế biển: xu thế tất yếu

Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đề ra mục tiêu đưa nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên vì biển; đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển

Biển và hải đảo Việt Nam qua các con số

Việt Nam là quốc gia có chỉ số biển cao, khoảng 0,01, gấp 6 lần chỉ số biển trung bình toàn cầu, nên biển có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước.

Nhu cầu cấp thiết quy hoạch không gian biển

Để đạt được mục tiêu của phát triển kinh tế biển bền vững , Việt Nam phải xây dựng được một nền công nghệ biển hiện đại, có khả năng hội nhập quốc tế, có một phương thức quản lý tổng hợp biển theo không gian và bảo đảm được an ninh chủ quyền vùng biển.