Analytic
Hotline: 08887 08817

Ông Đoàn Ngọc Hải quyết định đình chỉ 48 điểm giữ xe ở quận 1

Ông Đoàn Ngọc Hải đã có công văn gửi đến 10 phường của quận 1 yêu cầu lãnh đạo các phường phải giải tỏa trắng và đình chỉ hoạt động của 48 bãi xe trên địa bàn.