Analytic
Hotline: 08887 08817

Giải quyết các mâu thuẫn khi quản lý đội ngũ bán hàng

Có nhiều vấn đề phát sinh từ các mối quan hệ trong đội ngũ bán hàng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự gắn kết cũng như doanh số của toàn đội ngũ mà những người làm quản lý cần phải chú ý.