Analytic
Hotline: 08887 08817

6 điểm nghẽn của thị trường bất động sản TP. HCM

Không phải đến khi dịch Covid-19 xảy ra thị trường bất động sản TP. HCM mới gặp khó.

9 'điểm nghẽn' Bộ Công thương cần giải quyết trong năm 2018

Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định sẽ tập trung giải quyết 9 điểm nghẽn, hạn chế lớn tác động tới sự phát triển của ngành trong năm 2018.