Analytic
Hotline: 08887 08817

Ngân hàng Nhà nước cung ứng tiền ròng 210 nghìn tỷ đồng nửa đầu năm

Lượng tiền ròng được Ngân hàng Nhà nước cung ứng giúp thanh khoản hệ thống các tổ chức tín dụng dồi dào trong 6 tháng qua.

Ủy ban Giám sát tài chính cập nhật hoạt động ngành ngân hàng 10 tháng đầu năm

Theo nhận định của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, tín dụng 10 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng tích cực và thanh khoản hệ thống ngân hàng nhìn chung vẫn dồi dào.

Tín dụng bất động sản và xây dựng giảm nhẹ

Báo cáo của Ủy bán giám sát tài chính Quốc gia cho biết, ước tính đến hết tháng 9/2017, tín dụng ước tăng 11,5% so với cuối năm 2016, nếu tính cả trái phiếu doanh nghiệp tăng 12,9%.

Kho bạc Nhà nước gửi ngân hàng 160 nghìn tỷ đồng

Huy động vốn bằng trái phiếu chính phủ thuận lợi trong khi giải ngân vốn đầu tư công chậm khiến tiền gửi của kho bạc tại ngân hàng tăng cao.