Analytic
Hotline: 08887 08817

Quan trọng nhất là vấn đề con người, công tác cán bộ

“Có vui vẻ gì khi hôm trước vừa gọi một người là đồng chí, hôm nay đã phải gọi là bị cáo, bị can, là tội phạm nhưng chúng ta vẫn phải quyết tâm, quyết liệt làm, có như vậy xã hội mới yên ổn, phát triển văn minh”.

Xem xét thi hành kỷ luật hàng loạt nhân sự cấp cao

Từ ngày 07 đến 09-11-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 19. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.