Analytic
Hotline: 08887 08817

LienVietPostBank và Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt bảo hiểm sức khỏe trực tuyến

Tiếp nối xu hướng Bancassuarance nổi bật năm 2018, mới đây, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ.

Chủ thẻ Crystal Holidays được chăm sóc sức khoẻ miễn phí tối đa tới 50 năm

Các chủ sở hữu thẻ Crystal Holidays sẽ được Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp dịch vụ bảo hiểm sức khỏe miễn phí trong suốt thời hạn sở hữu thẻ từ 25 - 50 năm.