Analytic
Hotline: 08887 08817

Hà Nội công khai 331 doanh nghiệp nợ gần 2.500 tỷ tiền thuế, phí

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai danh sách 331 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất với số nợ lên tới 2.485 tỷ đồng, tính đến ngày 31/05/2018.

Hà Nội "siết" thuế người kinh doanh trên mạng xã hội

Do đặc thù của hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ có các giải pháp quản lý thuế phù hợp.

Hà Nội "bêu tên" 86 doanh nghiệp nợ thuế phí, thuế đất

Cục Thuế Hà Nội vừa công bố danh sách 86 đơn vị nợ thuế, phí với tổng số tiền nợ hơn 96 tỷ đồng.