Analytic
Hotline: 08887 08817

Hà Nội công khai 272 doanh nghiệp nợ thuế

Tổng số thuế, phí và tiền thuê đất các doanh nghiệp còn nợ tính tháng 8/2018 lên tới 1.001 tỷ đồng.

Hà Nội công khai 143 doanh nghiệp nợ thuế, phí

Đứng đầu danh sách phải kể đến Công ty CP Sông Đà - Thăng Long với số nợ lên tới hơn 354 tỷ đồng, tiếp theo là Công ty CP Cơ điện và xây dựng Việt Nam với số nợ hơn 61 tỷ đồng.