Analytic
Hotline: 08887 08817

Tập đoàn Dell hỗ trợ Hà Nội xây dựng thành phố thông minh

UBND TP. Hà Nội vừa tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ với Tập đoàn Công nghệ Dell về việc hợp tác chiến lược xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.