Analytic
Hotline: 08887 08817

Jetts 24 Hour Fitness hâm nóng thị trường phòng tập Việt Nam

Theo dự báo của Statistics, thị trường phòng tập tại Việt Nam có thể đạt quy mô 113 triệu USD vào năm nay, tốc độ tăng trưởng bình quân 20%.