Analytic
Hotline: 08887 08817

2.839 giấy phép con phải cắt giảm trong 4 tháng tới: Nhiệm vụ có khả thi?

Chỉ còn 4 tháng là hết năm 2018 nhưng vẫn còn tới 2.839 điều kiện kinh doanh cần phải cắt giảm theo mục tiêu của Chính phủ đặt ra từ đầu năm.

Ông Mai Tiến Dũng: 'Công khai minh bạch thì chi phí lót tay sẽ giảm rất nhiều'

"Trên thực tế, nhiều địa phương đã triển khai tốt mô hình trung tâm hành chính công, người dân muốn cám ơn cũng không biết đưa phong bì cho ai", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết.

Nghị quyết mới của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh năm 2018

Chính phủ đặt mục tiêu tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm từ 8 - 18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới.

Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm hơn 50% điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính vừa có đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 193 điều kiện kinh doanh trong 7 lĩnh vực bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, giá, hải quan, kiểm toán, tài chính ngân hàng, thuế.

Bộ Công thương tiếp tục cắt giảm 54 giấy phép con

Đây là lần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh đầu tiên trong năm 2018 và được xem là “cuộc cách mạng lần thứ 3” trong lịch sử ngành công thương.

Bắt nộp ảnh chân dung cho nhà mạng: Một bước tụt hậu của cải cách hành chính

Quy định bắt buộc chủ thuê bao di động phải nộp ảnh chân dung cho các nhà mạng di động trong Nghị định 49 có thể sẽ tạo tiền lệ cho các ngành nghề, lĩnh vực khác buộc khách hàng phải đưa ảnh chân dung để quản lý.

Ông Trương Đình Tuyển: CPTPP sẽ tạo sức ép cho cải cách thể chế

Đó là khẳng định của chuyên gia kinh tế Trương Đình Tuyển về những tác động của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương đối với nền kinh tế Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm 70% điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã rà soát tổng thể và đề xuất cắt giảm, bãi bỏ, đơn giản hoá 241 điều kiện đầu tư kinh doanh trong tổng số 345 điều kiện.

Bộ Giao thông vận tải cắt giảm 384 giấy phép con

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký quyết định cắt giảm, đơn giản hơn 67% các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Sẽ cắt giảm nhiều 'giấy phép con' trong lĩnh vực đất đai

Sau khi rà soát, Bộ Tài nguyên và môi trường đã có dự thảo đề xuất Thủ tướng Chính phủ đồng ý cắt giảm hơn 46% điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường do bộ quản lý.