Analytic
Hotline: 08887 08817

Hoạ sỹ Nguyễn Trung: Đi tìm cái đẹp trong nỗi tuyệt vọng của chính mình

Bước vào xưởng vẽ của hoạ sỹ Nguyễn Trung vào một chiều mưa tầm tã, bỗng thấy cả xưởng vẽ rực ấm bởi một gam đỏ nồng nàn của những bức trừu tượng sơn vẫn còn ướt. Có thể thấy một thời kỳ mới đang manh nha, đang phấp phỏng tượng hình.