Analytic
Hotline: 08887 08817

HDBank phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ hai trong năm 2018 của HDBank. Cách đây chưa lâu, HDBank cũng đã phát hành thành công 5.000 tỷ đồng trái phiếu cách đây chưa lâu.