Analytic
Hotline: 08887 08817

Thu ngân sách từ thoái vốn và cổ phần hóa mới đạt 38% kế hoạch

Kết quả đấu giá cổ phần Nhà nước tại Sabeco sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu hoàn thành 60 nghìn tỷ đồng thu ngân sách từ thoái vốn và cổ phần hóa.

IDICO chọn Bitexco và SSG là nhà đầu tư chiến lược

Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc không được lựa chọn do không cung cấp giấy bảo lãnh mua cổ phần của IDICO.

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Mở thêm cửa, chặn thất thoát

Nhận định từ Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Bộ Tài chính cho biết tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hiện đang chậm. Như vậy, nhiều khả năng kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm nay sẽ khó hoàn thành.

IDICO liên doanh với công ty Trung Quốc xây dựng nhà máy kính nổi siêu trắng

Dự án nhà máy kinh có tổng mức đầu tư 2.423 tỉ đồng, có sự tham gia của nhà đầu tư Trung Quốc (35%), Viglacera (35%) và IDICO nắm 30% vốn còn lại.

12 nhà đầu tư chiến lược muốn mua cổ phần IDICO

IDICO, công ty đang đầu tư 13 khu công nghiệp trên cả nước, sẽ bán tối đa 45% cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược.