Analytic
Hotline: 08887 08817

Khủng hoảng chính trị Italia đẩy đồng Euro tới bờ vực sống còn

Sau Brexit, cuộc khủng hoảng chính trị gần đây tại Italy tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với tương lai đồng tiền chung Euro.

Khu vực đồng euro đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong thập kỷ

Tăng trưởng của khu vực đồng euro tăng mạnh vào năm 2017, giúp châu Âu trở thành trung tâm của sự phục hồi kinh tế toàn cầu.

Châu Âu không còn là ‘con bệnh’ của nền kinh tế thế giới

Kinh tế châu Âu đang dần quay trở lại thời kỳ hoàng kim.