Analytic
Hotline: 08887 08817

Lợi nhuận khiêm tốn của Big4 kiểm toán Việt Nam

Năm 2017, lợi nhuận của KPMG tại Việt Nam chỉ vỏn vẹn 772 triệu trên tổng doanh thu gần 500 tỷ đồng.

Nữ tướng Deloitte Hà Thu Thanh: 'Phải lãnh đạo được bản thân mình trước khi lãnh đạo bất cứ ai'

Trong công việc hay lãnh đạo kinh doanh, nam nữ bằng nhau và không hề có sự phân biệt.

Vingroup công bố kết quả kinh doanh đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam được Tập đoàn Vingroup công bố hôm nay ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất trong năm 2017 là 89.350 tỷ đồng, tăng 55,1% so với năm 2016.

Áp dụng IFRS để giảm gian lận tài chính và tăng cường minh bạch thông tin

Minh bạch hóa thông tin nhờ áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) sẽ làm tăng tính cạnh tranh và nâng giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp khi IPO và niêm yết.

World Bank công bố đánh giá tuân thủ chuẩn mực kế toán, kiểm toán ở Việt Nam

Nhiều khuyến nghị được đưa ra nhằm xây dựng khuôn khổ thể chế báo cáo tài chính vững chắc, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về hệ thống báo cáo tài chính và kiểm toán chất lượng cao.

'Ưu tiên kiểm toán' 5 dự án giao thông tỷ USD trong năm 2018

Kiểm toán Nhà nước sẽ ưu tiên lựa chọn kiểm toán các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải và các dự án theo hình thức đối tác công tư.