Analytic
Hotline: 08887 08817

Công ty chứng khoán KB Việt Nam bị xử phạt vì cổ phiếu MTM

Công ty đã cho 4 tài khoản mua cổ phiếu MTM khi không có đủ 100% tiền trong thời gian từ ngày 4/5 đến 19/5/2016.