Analytic
Hotline: 08887 08817

Vietcombank bán 2,55% cổ phần cho quỹ đầu tư Singapore

Giao dịch tạo nền tảng vốn vững chắc cho Vietcombank để đáp ứng yêu cầu về an toàn vốn theo Chuẩn mực Basel II cũng như khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành ngân hàng tại Việt Nam.

Ngân hàng Hàn Quốc sắp trở thành cổ đông chiến lược của BIDV

BIDV và ngân hàng KEB Hana của Hàn Quốc ký thỏa thuận sơ bộ từ tháng 8/2017 để thực hiện giao dịch.

Vietcombank sắp trả 2.200 tỷ đồng cổ tức cho Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang là cổ đông lớn nhất tại Vietcombank với 77,11% cổ phần.