Analytic
Hotline: 08887 08817

Chính phủ gỡ vướng cho các dự án BT ký trước ngày 1/1/2018

Các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT được ký trước ngày 1/1/2018 chưa hoàn thành việc thanh toán sẽ tiếp tục được thực hiện thanh toán theo nội dung hợp đồng đã ký kết.