Analytic
Hotline: 08887 08817

Người canh giữ báu vật cố hương

Tôi sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng có tên gọi là làng chùa. Đấy là ngôi làng mà hầu hết những người nông dân đều làm thơ như công việc gieo trồng của họ kể từ khi làng được thành lập hơn mấy trăm năm về trước.