Analytic
Hotline: 08887 08817

Giám sát chặt Trưởng đặc khu kinh tế tránh 'lạm dụng quyền lực'

Theo Ủy ban Pháp luật Quốc hội, cần quy định rõ địa vị pháp lý, thẩm quyền, quy trình xử lý công việc trong các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt khi giao thẩm quyền vượt trội cho các Trưởng đặc khu.