Analytic
Hotline: 08887 08817

Samsung đang thể hiện rõ tầm nhìn 'đầu tư ở Việt Nam như thế là đủ rồi'

Theo GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân, khi doanh nghiệp nước ngoài nghĩ chiến lược đầu tư ở Việt Nam đã đủ, vấn đề lớn nhất là phải tận dụng tối đa cơ hội mà họ mang lại.