Analytic
Hotline: 08887 08817

TÁO QUÂN và nỗi trăn trở của người xem

Tiếng cười từ Táo thật khó mang lại cảm xúc trọn vẹn, khó mang lại niềm vui tột độ, do kiểu ‘tắm từ vai’- mọi sự phê bình chỉ dừng lại với các Táo, Nam Tào hay Bắc Đẩu.