Analytic
Hotline: 08887 08817

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tăng trưởng GDP 2017 dự kiến đạt 6,7%

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm 2017, nền kinh tế Việt Nam dự kiến đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng kinh tế đề ra.