Analytic
Hotline: 08887 08817

Sẽ có hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế tại các dự án của Novaland

Tập đoàn Novaland ký kết hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn giáo dục Khôi Nguyên để xây dựng hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế tại các dự án do Novaland phát triển.