Analytic
Hotline: 08887 08817

Thành Thành Công - Biên Hòa hợp tác với Ngân hàng OCB tăng cường hỗ trợ nông dân trồng mía

Đầu tháng 1/2019, Thành Thành Công - Biên Hòa đã ký kết hợp tác với Ngân hàng OCB, theo đó, OCB sẽ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tối ưu đối người nông dân liên kết với doanh nghiệp này.