Analytic
Hotline: 08887 08817

Tập đoàn Nguyễn Hoàng tiết lộ kế hoạch xây loạt siêu dự án thành phố giáo dục

Theo tiết lộ của lãnh đạo Tập đoàn Nguyễn Hoàng, ngoài Quảng Ngãi, sắp tới sẽ tiếp tục xây dựng thêm nhiều Thành phố giáo dục quốc tế ở các thành phố khác tại Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Group đổ 1.000 tỷ đồng xây thành phố giáo dục quốc tế tại Quảng Ngãi

Quảng Ngãi chính là địa phương đầu tiên mà Nguyễn Hoàng Group chọn để triển khai mô hình “Thành phố giáo dục quốc tế" - một đặc khu giáo dục tiên phong, sau đó sẽ nhân rộng mô hình này ra nhiều tỉnh thành khác.