Analytic
Hotline: 08887 08817

Đặc khu kinh tế cần có sự đột phá thực sự về thể chế

Đặc khu không chỉ cần đặc biệt về cơ chế kinh tế mà còn phải là sự đột phá thực sự về thể chế hành chính.

Chính quyền đặc khu hành chính – kinh tế sẽ được tổ chức theo phương án nào?

Bộ máy chính quyền chuyên nghiệp, gọn nhẹ và chính sách ưu đãi vượt trội được xem như hai nhân tố cơ bản tạo nên sức hút của đặc khu hành chính - kinh tế đối với các nhà đầu tư.