Analytic
Hotline: 08887 08817

Bên trong trung tâm báo chí đầu tiên ở TP. HCM

Trung tâm báo chí TP.HCM được đầu tư 35 tỷ đồng, trang bị đầy đủ thiết bị, phòng chức năng hiện đại phục vụ việc tác nghiệp.