Analytic
Hotline: 08887 08817

Thành lập Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn 2.000 tỷ đồng

Lãi suất cho vay trực tiếp bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại.