Bà Rịa Vũng Tàu công bố 35 dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư đến 2020

11:20, 28/01/2018

TheLEADERTrong danh mục này, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 17 dự án, lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao có 11 dự án, lĩnh vực y tế có 6 dự án và lĩnh vực môi trường có 01 dự án.

Bà Rịa Vũng Tàu công bố 35 dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư đến 2020
Thành phố biển Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và đầu tư Bà Rịa Vũng Tàu, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, địa phương và sở đã rà soát và tổng hợp danh mục dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư đến năm 2020 với 35 dự án. 

Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 17 dự án, lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao có 11 dự án, lĩnh vực y tế có 6 dự án và lĩnh vực môi trường có 01 dự án.

Danh mục đầu tư chợ, trung tâm đăng kiểm và bến xe khách kêu gọi xã hội hóa trên địa bàn tỉnh có 19 dự án. Trong đó, có 14 dự án chợ, trung tâm thương mại; có 5 dự án trung tâm đăng kiểm và bến xe.

Danh mục các dự án kêu gọi xã hội hóa đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, qua rà soát có 21 dự án. Trong đó, có 20 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và 1 dự án thuộc lĩnh vực y tế.

Chủ tịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Văn Trình cơ bản đồng ý với danh mục dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư nêu trên. Tuy nhiên, ông Trình yêu cầu các ban ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát danh mục dự án dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư, nghiên cứu kỹ những dự án đáp ứng xã hội hóa có hiệu quả, chốt danh sách cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Kế hoạch và đầu tư cũng xin chủ trương đầu tư 3 dự án về y tế gồm: Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao tại thành phố Vũng Tàu, Bệnh viện Vạn Phúc tại thành phố Bà Rịa của Công ty CP Bệnh viện An Phúc.

Trong đó, Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao có quy mô xây dựng dự kiến từ 7-8 tầng với tổng vốn đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.

Dự án Bệnh viện Vạn Phúc Bà Rịa (tại phường Long Hương, TP. Bà Rịa) đề xuất xây dựng trên diện tích khoảng 4,7ha, quy mô 470 giường với tổng vốn đầu tư khoảng 750 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình đồng ý về chủ trương cho Công ty CP Bệnh viện An Phúc đầu tư 2 dự án nêu trên.