Bắc Ninh cắt giảm hàng loạt giấy phép con

Minh Anh - 10:07, 25/09/2018

TheLEADERNhiều thủ tục hành chính trong các lĩnh vực y tế, tư pháp, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội đã được tỉnh Bắc Ninh phê duyệt phương án cắt giảm với tỷ lệ cao nhất lên đến gần 90%.

Bắc Ninh cắt giảm hàng loạt giấy phép con
Tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực trong việc cải cách thủ tục hành chính

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thành phần hồ sơ và cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính của tỉnh năm 2018. Các lĩnh vực cắt giảm gồm: Y tế, tư pháp, lao động - thương binh và xã hội, xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.

Cụ thể, đối với lĩnh vực y tế, tỉnh Bắc Ninh đề nghị sửa đổi khoản 5, điều 5, Nghị định 109/2016/NĐ-CP đối với các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam. Đề nghị bỏ thành phần hồ sơ là “Phiếu lý lịch tư pháp” đối với các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Lý do được tỉnh Bắc Ninh đưa ra là khi được tuyển dụng và trong thời gian công tác thành phần hồ sơ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã có đầy đủ các thông tin của cá nhân theo quy định.

Nếu được thực hiện, phương án mới này sẽ giúp tỉnh tiết kiệm 258 triệu đồng. Tỷ lệ cắt giảm chi phí 42%

Đối với lĩnh vực dược, tỉnh Bắc Ninh kiến nghị cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược như cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc, cấp lại giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực tư pháp, tỉnh Bắc Ninh quyết định cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực công chứng, luật sư như đăng ký tập sự hành nghề công chứng, đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng, cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư. Tỷ lệ cắt giảm các thủ tục trong lĩnh vực này từ 33 đến 85,6%.

Tỉnh Bắc Ninh cũng quyết định cắt giảm 50% thủ tục trong lĩnh vực chính sách lao động như thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A, gia hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A, thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A, thủ tục Thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A.

Đồng thời, cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao dộng nước ngoài, cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đối với nhóm thủ tục việc làm, UBND tỉnh này cũng quyết định cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính như cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực xây dựng, tỉnh Bắc Ninh đã cắt giảm đến 65% các thủ tục hành chính gồm cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C, điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.