Bán bao lì xì in hình tiền Việt Nam sẽ bị xử phạt

Hứa Phương - 16:00, 30/01/2019

TheLEADERCác hành vi sao chụp, sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam nhưng không được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước là vi phạm pháp luật.

Bán bao lì xì in hình tiền Việt Nam sẽ bị xử phạt

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Công an thành phố, Cục quản lý thị trường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam không đúng quy định và các hành vi kinh doanh tiền mệnh giá nhỏ trái phép trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực có hoạt động lễ hội, tín ngưỡng đầu năm.

Hiện trên thị trường xuất hiện việc rao bán bao lì xì có sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam các loại mệnh giá và sử dụng tiền cotton mệnh giá 5.000 đồng trở xuống xếp thành cây tài lộc để bán.

Các hành vi này (sao chụp, sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam nhưng không được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) là vi phạm khoản 3, Điều 3, Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam.

Động thái này được thành phố đưa ra nhằm ngăn chặn hành vi sao chụp, sử dụng hình ảnh đồng tiền Việt Nam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; đồng thời bảo vệ hình ảnh đồng tiền Việt Nam và hạn chế những tiêu cực trong việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ.