Analytic
Hotline: 08887 08817

‘Du lịch cấm’ nhìn từ cà phê đường tàu

Leader talk - 10:10, 04/09/2023

Chúng ta cần học hỏi từ các quốc gia khác để tạo nên trải nghiệm sáng tạo hơn cho du khách và đảm bảo sự phát triển bền vững cho ngành du lịch Việt Nam.

Học nghệ thuật dùng người của ‘vua tàu thuỷ’ Bạch Thái Bưởi

Diễn đàn quản trị - 15:36, 12/10/2022

Nhân tài là những người tài năng, có đam mê, có ý chí mạnh mẽ; muốn đứng đầu những người này thì người sếp phải có tố chất lãnh đạo rất cao, có năng lực dẫn dắt rất “giỏi” và tầm nhìn xa trông rộng thu phục nhân tâm, kinh doanh chính đạo cuộc đời.

Cần tiếp sức cho ngành du lịch

Leader talk - 16:28, 04/09/2022

Doanh nghiệp du lịch giờ như người đang ốm dậy, rất cần sự tiếp sức để khỏe mạnh, nếu không có đủ “thuốc” sẽ rất khó khăn.

5 câu hỏi lớn của ngành du lịch

Leader talk - 08:31, 26/09/2021

Làm du lịch cần phải có tâm và tầm để có thể trở thành quốc gia du lịch.

Gợi ý lộ trình mở cửa du lịch an toàn

Leader talk - 08:00, 02/04/2021

Nghiên cứu áp dụng lộ trình mở cửa du lịch từng bước tương tự Thái Lan cùng với việc chuẩn bị kỹ càng và nâng cấp về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, điểm đến sẽ giúp du lịch Việt Nam sớm hồi phục và hướng đến mục tiêu đưa du lịch sôi động trở lại như năm 2019.