Credit Suisse AG tiếp tục thu xếp 100 triệu USD cho Novaland

Minh An - 22:36, 04/08/2017

TheLEADERĐối tác thu xếp vốn nước ngoài vừa chuyển đổi 60 triệu USD nợ sang 33,5 triệu cổ phiếu NVL.

Credit Suisse AG tiếp tục thu xếp 100 triệu USD cho Novaland

Novaland, nhà phát triển bất động sản ở phía Nam thông báo sẽ vay từ Credit Suisse AG, Singapore và các bên cho vay khác theo một hợp đồng có hạn mức lên đến 100 triệu USD.

Khoản vay sẽ không có tài sản đảm bảo hay bảo lãnh và thời hạn vay là 42 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Mục đích vay là nhằm bổ sung vốn lưu động cho Novaland và bổ sung phần vốn góp của các công ty con và đầu tư vào các công ty con khác của Novaland, văn bản công bố của côn ty viết.

Vào giữa năm ngoái, tập đoàn cũng đã ký một hợp đồng có quy mô tương tự với Credit Suisse AG, Singapore. Tuy vậy số dư giải ngân chỉ dừng lại ở mức 60 triệu USD và mới đây, Novaland đã phát hành 33,5 triệu cổ phần để hoán đổi toàn bộ khoản vay này.

Novaland còn đang duy trì một khoản vay nước ngoài 50 triệu USD từ GW Supernova PTE Ltd. Khoản vay này bao gồm 20 triệu USD không chuyển đổi lãi suất 6%/năm và 30 triệu USD có quyền chuyển đổi từ tháng 10 năm nay.

Báo cáo tài chính 6 tháng của Novaland cho biết, nợ ngắn hạn của công ty vào khoảng 6.348 tỷ VND và vay, nợ thuê tài chính dài hạn vào khoảng 8.772. Công ty cũng đang nắm giữ 4.713 tỷ đồng tiền và tương đương để đảm bảo khả năng thanh toán.

Novaland cho biết số lượng bất động sản công ty bàn giao nửa đầu năm nay là 925 căn, chỉ bằng 42% con số cùng kỳ năm 2016 (2.198 căn).

Do đó, doanh thu bán hàng trong 6 tháng 2017 chỉ đạt 3.374 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng giảm đến 45% xuống còn 841 tỷ đồng.