Dừng hiệu lực quy định ghi tên thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ

Hà Linh - 14:36, 05/12/2017

TheLEADERBộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm nay đã chính thức quyết định ngưng hiệu lực thi hành của quy định ghi tên thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ vốn gây tranh cãi gay gắt trong thời gian qua.

Dừng hiệu lực quy định ghi tên thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ
Mặc dù cho rằng quy định ghi tên thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ có nhiều lợi ích nhưng Bộ Tài nguyên đã phải dừng triển khai

Thông tư số 53/2017/TT-BTNMT được Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành đã quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về vấn đề này.

Thông tư 53 ngưng hiệu lực thi hành của Thông tư số 33 được ban hành trùng với ngày thông tư này có hiệu lực là 5/12/2017.

Trước đó một tuần, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ra thông cáo tiếp tục khẳng định việc hướng dẫn ghi tên các thành viên có chung quyền sử dụng đất đối với trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình tại Khoản 5 Điều 6 của Thông tư số 33 là phù hợp với quy định của Luật Đất đai và Bộ Luật Dân sự năm 2015.

Bộ cho rằng quy định này giúp xác định rõ ràng chủ thể là thành viên có chung quyền sử dụng đất được tham gia vào các giao dịch về quyền sử dụng đất, giảm thiểu hạn chế vướng mắc, ngăn ngừa tranh chấp phát sinh trong các giao dịch về quyền sử dụng đất; nhằm minh bạch về tài sản, hỗ trợ tích cực cho việc xác định chính xác đối tượng được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Tuy nhiên, người dân và dư luận đã lo ngại quy định này sẽ phát sinh thủ tục hành chính, hiểu nhầm quy định về tên các thành viên trong sổ hộ khẩu và các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình được ghi trên sổ đỏ và lo ngại phải thực hiện cấp đổi sổ đỏ đã cấp trước đây ghi tên hộ gia đình.

Mặc dù Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giải thích cặn kẽ để xoá bỏ những lo ngại này nhưng Bộ nhận thấy cần có thời gian để các địa phương chuẩn bị triển khai tốt hơn và để mỗi người dân đều hiểu rõ quyền, lợi ích của việc ghi tên từng thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình trên sổ đỏ nên đã đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời gian có hiệu lực của quy định.