Analytic
Hotline: 08887 08817

Gemadept thu lãi lớn từ cảng biển sau khi từ bỏ logistics

Sau khi thoái vốn khỏi mảng logistics, mảng cảng biển của Gemadept đã tăng trưởng doanh thu 32% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận gộp đạt mức 38%, tăng mạnh so với mức 26% của 9 tháng năm 2017.

Tập đoàn Hàn Quốc muốn thâu tóm Gemadept

Teakwang, tập đoàn đa ngành của Hàn Quốc, đã gửi thư quan tâm đến việc mua cổ phần của Gemadept.