Analytic
Hotline: 08887 08817

Thagrico có thể niêm yết và trở thành công ty nông nghiệp lớn nhất trên sàn chứng khoán

Sau khi trở thành công ty mẹ của HAGL Agrico và mua lại một loạt công ty nông nghiệp, Thagrico đang có khoảng 84.000 ha đất vườn cây các loại.

Diêm Thống Nhất sắp trở thành dĩ vãng

Thương hiệu vang bóng một thời Diêm Thống Nhất lên kế hoạch ngừng sản xuất sau 63 năm.