Hà Nội giảm 5,9% tổng biên chế công chức, viên chức

An Nhiên - 12:17, 09/11/2017

TheLEADERĐến nay, Thành phố đã giải quyết được 11 đợt, với 441 biên chế; tổng biên chế viên chức giảm so với số giao năm 2015 là 7.744 biên chế, tương đương 5,9% (theo lộ trình 3 năm phải giảm 5%)...

Hà Nội giảm 5,9% tổng biên chế công chức, viên chức
Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện chương trình giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp trên địa bàn năm 2017, sáng 8/11, đoàn giám sát do Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố Nguyễn Hoài Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ Hà Nội.

Tại đây, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Liễu cho biết: Thực hiện Nghị quyết 16 ngày 6/12/2016 của HĐND Thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017, từ đầu năm đến nay, UBND Thành phố đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ về sắp xếp tổ chức bộ máy HĐND thành phố giao.

Trước hết, Thành phố đã hoàn thành sắp xếp 70 ban quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng thành 41 BQLDA, hoàn thành tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển thành phố và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp huyện, sáp nhập Trung tâm sát hạch để cấp phép lái xe trực thuộc Sở Giao thông Vận tải vào Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; chuyển 5 trường trung cấp chuyên nghiệp và chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục & Đào tại sang Sở Lao động – Thương binh & Xã hội quản lý Nhà nước. “Đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay, Hà Nội là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai quyết liệt và thành công, được dư luận đánh giá cao”, bà Liễu chia sẻ.

Đồng thời, chấp hành các quy định trong thành lập mới các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, năm nay thành phố đã thành lập 25 trường học các cấp, khi công trình được xây mới đưa vào sử dụng, đáp ứng đủ điều kiện thành lập theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị cũng thực hiện nghiêm sắp xếp phòng, ban, đơn vị, đảm bảo số lượng được quy định, trong đó số cấp phó của các phòng, ban, đơn vị thuộc các sở đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy-HĐND thành phố (2-3 cấp phó/phòng, đơn vị). Quá trình sắp xếp kiện toàn nhân sự, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đến nay chưa xảy ra khiếu nại, kiến nghị của cán bộ, các phòng, đơn vị.

Bên cạnh đó, trong quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, theo lãnh đạo Sở Nội vụ, đến hết tháng 9/2017, số biên chế thực hiện đều thấp hơn số lượng HĐND thành phố giao. UBND thành phố đã phê duyệt xong đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (chỉ còn 3 cơ quan hành chính Chi cục và 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đang chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về mô hình tổ chức).

Đáng chú ý, sắp xếp tổ chức bộ máy theo theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 39, Sở Nội vụ đã tham mưu báo cáo UBND thành phố trình Bộ Nội vụ thẩm định 8 đợt tinh giản biên chế, ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí theo thẩm quyền với 325 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định 108, đang trình Bộ Nội vụ thẩm định 96 hồ sơ đợt I/2018. gồm: 668 biên chế giảm do sắp xếp tổ chức bộ máy, 6.635 biên chế giảm do chuyển đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên, 441 biên chế giảm do giải quyết chế độ theo Nghị định 108.

Ngoài ra, thực hiện tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức viên chức, thành phố đã tuyển dụng được 204 viên chức làm việc tại 10 cơ quan, đơn vị; tuyển dụng công chức với 25 thủ khoa xuất sắc, 283 công chức với các trường hợp 5 năm kinh nghiệm; tiếp tục hoàn thành Đề án “Thí điểm đào tạo 1.000 công chức nguồn làm việc tại cấp xã”, trong đó 264 học viên khóa cuối cùng sẽ thi tốt nghiệp kết hợp tuyển công chức cấp xã trong nửa đầu năm 2018.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở cũng kiến nghị HĐND thành phố tạm thời cho giữ nguyên 412 chỉ tiêu hợp đồng định mức cho lực lượng Thanh tra xây dựng, Thanh tra giao thông; UBND thành phố sẽ điều chỉnh sau khi có ý kiến của Thủ tướng đối với đề xuất của thành phố và Bộ Nội vụ về bổ sung biên chế. Về tuyển dụng công chức, nhất là ở xã, phường, thị trấn, viên chức ngành y tế, giáo dục, đề nghị cho tuyển dụng để đủ người làm việc và nâng cao chất lượng đầu vào đội ngũ công chức, viên chức.