Analytic
Hotline: 08887 08817

Thêm vốn kinh doanh với gói vay ưu đãi lãi suất 6% từ HDBank

Chương trình ưu đãi này chính là cách mà HDBank hỗ trợ các công ty siêu nhỏ, thành phần chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp và là động lực tăng trưởng của Việt Nam.