Analytic
Hotline: 08887 08817

Cổ đông Nhật Bản muốn hỗ trợ Vietinbank tăng vốn

Tập đoàn tài chính Nhật Bản Mistubishi UFJ Financial Group hiện đang nắm giữ gần 20% cổ phần của Vietinbank và muốn nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 50%.

Vietinbank muốn bán siêu dự án 10.000 tỷ đồng tại Ciputra

Do giới hạn về nguồn vốn đầu tư vào tài sản cố định và nhu cầu sử dụng hiện tại chưa khai thác hết dự án, Vietinbank đã xin ý kiến cổ đông về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án Vietinbank Tower.

Vietinbank đạt 9.206 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận của Vietinbank tăng trưởng khoảng 8% so với năm 2016.

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm của Vietinbank đạt 5.872 tỷ đồng

Với tổng tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, Vietinbank là một trong 3 ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất trong hệ thống, cùng BIDV và Agribank.