Nhà đầu tư ngoại rót 5,7 tỷ USD vào Việt Nam trong 4 tháng

Nhã Nam - 15:27, 24/04/2019

TheLEADERSố vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam đang đạt kỷ lục trong vòng 4 năm trở lại đây.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, FDI 4 tháng đầu năm 2019 đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây. 

Giải ngân vốn FDI ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Cụ thể, tính đến ngày 20/4/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 14,6 tỷ USD. Ngoài phần điều chỉnh vốn giảm hơn so với cùng kỳ, vốn đầu tư vẫn tăng mạnh ở 2 hợp phần cấp mới và góp vốn mua cổ phần.

Theo đó, cả nước có hơn 1 nghìn dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 5,34 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2018 và có 1,7 nghìn lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp gần 5,7 tỷ USD, gấp 3 lần so với cùng kỳ 2018 và chiếm 53% tổng vốn đăng ký.

Về điều chỉnh vốn, có 395 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm hơn 2 tỷ USD, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu khu vực đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô đạt 55,4 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 54,7 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu khu vực đầu tư nước ngoài đạt 42,3 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 58% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2019, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 11,2 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 10,5 tỷ USD không kể dầu thô.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư ngoại đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất sự quan tâm của nhà nhà đầu tư ngoại. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai, đứng thứ ba là lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ.

Nhà đầu tư ngoại rót 5,7 tỷ USD vào Việt Nam trong 4 tháng

Theo đối tác đầu tư, có 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án FDI tại Việt Nam, trong đó Hồng Kông đứng thứ nhất, Singapore đứng thứ hai và Hàn Quốc đứng vị trí thứ ba.

Nhà đầu tư ngoại rót 5,7 tỷ USD vào Việt Nam trong 4 tháng 1

Theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 53 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất, theo sau là TP.HCM, Bình Dương.

Nhà đầu tư ngoại rót 5,7 tỷ USD vào Việt Nam trong 4 tháng 2